Оцінка персоналу

У ПАТ працюють тисячі людей за сотнями різних професій і спеціальностей, які виконують найрізноманітніші функції і завдання. Щоб зрозуміти: добре чи погано вони працюють, і найголовніше – що необхідно зробити, щоб працювати краще, стати висококваліфікованим фахівцем або ефективним керівником, на підприємстві з 2009 року впроваджена процедура оцінки персоналу.

 

Цілі оцінки персоналу:

- забезпечення відповідності якісних професійних характеристик і особистісних якостей працівників вимогам

 посади/робочого місця, завданням підрозділу і підприємства в цілому;

- виявлення працівників із високим потенціалом і малоефективного персоналу;

- підвищення відповідальності, посилення виробничої та виконавської дисципліни;

- посилення мотивації працівників на основі об'єктивної і відкритої оцінки результатів їхньої праці.

 

 Завдання оцінки персоналу:

- визначення рівня компетенції працівників та відповідності займаним посадам / професіями;

- визначення відповідності результатів праці і заробітної плати;

- визначення професійних і особистісних якостей працівників;

- визначення і аналіз причин недостатньої ефективності;

- визначення потенційних можливостей працівників;

- виявлення необхідності підвищення кваліфікації або перепідготовки;

- планування професійного зростання.

 

Принципи проведення оцінки персоналу:

Об'єктивність. Забезпечується використанням єдиних критеріїв для оцінки працівників однієї категорії.

Комплексність. Забезпечується різними можливостями критеріїв, на основі яких проводиться оцінка рівня компетенції працівників.

Регулярність проведення оцінки.

Відкритість та інформованість. Передбачає відкритість оціночної процедури та її результатів.

Загальність. Передбачає можливість охоплення процедурою оцінки всіх працівників ПАТ. Виняток можуть становити працівники, стаж роботи яких в ПАТ становить менше 6 місяців.

За результатами отриманої працівником оцінки і даних йому рекомендацій, безпосередні керівники і служби персоналу визначають подальшу спрямованість роботи з даним співробітником.

 

 Результати оцінки використовуються для:

- формування планів професійно-технічного навчання персоналу;

- формування і роботи з кадровим резервом;

- підвищення окладів працівникам, які отримали за підсумками оцінки категорію А і В;

- підвищення кваліфікаційних розрядів робітникам.


Хмарка тегів

Архів новин

Липень 2018 (10)
Червень 2018 (25)
Травень 2018 (25)
Квітень 2018 (30)
Березень 2018 (32)
Лютий 2018 (25)
^